Biologia - Matura Maj 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 2.

Kategoria: Budowa i funkcje komórki Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

Na rysunku przedstawiono jądro komórkowe wraz z otaczającymi je strukturami błoniastymi.

Wpisz w tabeli nazwy struktur oznaczonych na rysunku literami A i B oraz podaj po jednej funkcji charakterystycznej dla każdej z nich.

Nazwa struktury Funkcja struktury
A.
B.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
2 p. – za poprawne wpisanie w tabelę nazw obu rodzajów siateczki śródplazmatycznej i poprawne określenie ich funkcji (poprawne uzupełnienie obu wierszy tabeli).
1 p. – za poprawne wpisanie w tabelę nazwy jednego rodzaju siateczki śródplazmatycznej i poprawne określenie jej funkcji (poprawne uzupełnienie jednego wiersza tabeli).
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi

Nazwa struktury Funkcja struktury
A. szorstka siateczka śródplazmatyczna / wewnątrzplazmatyczna; szorstkie retikulum endoplazmatyczne synteza białek / translacja; modyfikowanie białek; transport wyprodukowanych białek
B. gładka siateczka śródplazmatyczna / wewnątrzplazmatyczna; gładkie retikulum endoplazmatyczne synteza / metabolizm kwasów tłuszczowych / fosfolipidów / lipidów / steroidów; detoksykacja; magazynowanie jonów wapnia