Biologia - Matura Maj 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 20.

Kategoria: Układ hormonalny Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

W przypadku, gdy stopień dotlenienia nerki jest niski, w nerkach powstaje erytropoetyna, stymulująca produkcję erytrocytów. Wytwarzanie erytrocytów jest kontrolowane przez mechanizm ujemnego sprzężenia zwrotnego, przedstawiony na schemacie.

Uzupełnij schemat – do ramek oznaczonych cyframi 1.–4. wpisz litery oznaczające procesy wybrane spośród A–F w taki sposób, aby powstał opis mechanizmu regulującego liczbę wytwarzanych erytrocytów.

  1. Nerki zwiększają wydzielanie erytropoetyny.
  2. W szpiku kostnym zmniejsza się wytwarzanie erytrocytów.
  3. Nerki zmniejszają wydzielanie erytropoetyny.
  4. W szpiku kostnym zwiększa się wytwarzanie erytrocytów.
  5. W erytrocytach zwiększa się ilość hemoglobiny.
  6. W erytrocytach zmniejsza się ilość hemoglobiny.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za właściwe wpisanie do schematu oznaczeń literowych czterech procesów.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
1 – A, 2 – D, 3 – C, 4 – B