Biologia - Matura Maj 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 3.

Kategoria: Budowa i funkcje komórki Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

W tabeli przedstawiono wybrane cechy różnych rodzajów komórek. Wpisz brakujące informacje.

Cechy
Komórka
bakteryjna
zwierzęca
roślinna
grzyba
Lokalizacja DNA w komórce jądro komórkowe; mitochondrium (u tlenowców) jądro komórkowe; mitochondrium (u tlenowców)
Główny składnik budulcowy ściany komórkowej mureina brak (ściany komórkowej)
Główne materiały zapasowe białka; cukry; tłuszcze skrobia; białka; tłuszcze glikogen; tłuszcze

Rozwiązanie

Schemat punktowania
2 p. – za poprawne uzupełnienie pięciu komórek tabeli.
1 p. – za poprawne uzupełnienie trzech lub czterech komórek tabeli.
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi

Cechy
Komórka
bakteryjna
zwierzęca
roślinna
grzyba
Lokalizacja DNA w komórce cytozol / cytoplazma; nukleoid jądro komórkowe; mitochondrium (u tlenowców) jądro komórkowe; mitochondrium; chloroplasty / plastydy jądro komórkowe; mitochondrium (u tlenowców)
Główny składnik budulcowy ściany komórkowej mureina brak (ściany komórkowej) celuloza chityna / glukany
Główne materiały zapasowe białka; cukry; tłuszcze tłuszcze; glikogen; (białka) skrobia; białka; tłuszcze glikogen; tłuszcze

Uwaga:
Nie uznaje się określenia „genofor” lub „plazmid” jako miejsce występowania DNA w komórce bakteryjnej.