Biologia - Matura Maj 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 33.

Kategoria: Ekologia Typ: Podaj/wymień

Na schemacie przedstawiono fragment sieci troficznej w ekosystemie Oceanu Południowego.

a)Uwzględniając miejsce w łańcuchu pokarmowym, określ rolę, jaką odgrywają okrzemki i kryl w tym ekosystemie.

Rola okrzemek:

Rola kryla:

b)Zapisz najdłuższy z możliwych łańcuch pokarmowy występujący w tym ekosystemie.

Rozwiązanie

a)
(0−2)

Schemat punktowania
2 p. – za poprawne przedstawienie roli każdego z organizmów uwzględniającej miejsce w łańcuchu pokarmowym i funkcję w sieci troficznej lub określenie bezpośrednio albo pośrednio ich roli jako gatunków kluczowych (zwornikowych).
1 p. – za poprawne przedstawienie roli jednego z organizmów uwzględniającej miejsce w łańcuchu pokarmowym i funkcję w sieci troficznej lub samo określenie poziomu troficznego obu gatunków.
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi

  • Okrzemki są pierwszym poziomem troficznym w tym ekosystemie, przeprowadzają fotosyntezę i są producentami / wytwarzają substancje odżywcze / są podstawą całego ekosystemu.
  • Kryl zajmuje drugi i trzeci poziom troficzny i jest:
    • pokarmem dla bardzo wielu różnych grup zwierząt, które z kolei są pokarmem dla organizmów z wyższych poziomów troficznych / dla drapieżników wyższego rzędu.
    • konsumentem, który stanowi pokarm dla większej części tej sieci troficznej / dla innych konsumentów.
    • wspólnym ogniwem dla wszystkich łańcuchów troficznych tej sieci.

b)
(0−1)

Schemat punktowania
1 p. – za poprawnie zapisanie najdłuższego łańcucha pokarmowego w przedstawionym ekosystemie.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
okrzemki → zooplankton → kryl → małe ryby i głowonogi → pingwin cesarski → lampart morski → orka

Uwaga:
W zapisie łańcucha pokarmowego nie może znaleźć się samo określenie „foka”.
Nie uznaje się zapisu łańcucha pokarmowego ze strzałkami skierowanymi w niewłaściwą stronę lub bez strzałek.