Biologia - Matura Maj 2017, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 29.

Kategoria: Wpływ człowieka na środowisko i jego ochrona Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Efekt cieplarniany to zjawisko spowodowane obecnością w atmosferze gazów cieplarnianych, polegające na zatrzymywaniu długofalowego promieniowania Słońca (promieniowania cieplnego), które ogrzewa naszą planetę. Obecnie (częściowo na skutek działalności człowieka) ilość zatrzymywanego promieniowania cieplnego się zwiększa, co prowadzi do stopniowego ocieplania się klimatu. Jednak wiele państw Europy, a także Stany Zjednoczone, coraz więcej energii elektrycznej uzyskuje ze źródeł odnawialnych (wiatr, słońce, energia geotermalna, woda).

Wyjaśnij, w jaki sposób uzyskiwanie przez kraje uprzemysłowione większej ilości energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych może przyczynić się do zmniejszenia procesu ocieplania klimatu.

Rozwiązanie

Schemat punktowania

1 p – za poprawne wyjaśnienie wpływu zwiększonego korzystania z alternatywnych źródeł energii na zmniejszenie procesu ocieplania klimatu, uwzględniające zmniejszenie emisji CO2 jako gazu cieplarnianego.
0 p – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi

  • Korzystanie z alternatywnych źródeł energii sprawia, że zmniejsza się emisja do atmosfery CO2, który jest jednym z gazów cieplarnianych, co może skutkować stopniowym zmniejszaniem się ocieplenia klimatu / spowolnieniem podwyższania się temperatury Ziemi.
  • Korzystanie z odnawialnych źródeł energii wiąże się ze zmniejszeniem emisji CO2 do atmosfery, a CO2 jest gazem cieplarnianym odpowiedzialnym za globalne ocieplenie.