Biologia - Matura Maj 2017, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 18.

Kategoria: Choroby człowieka Typ: Podaj/wymień

Ta przewlekła choroba kości polega na zaniku beleczek kostnych w wyniku zaburzenia procesów mineralizacji i demineralizacji w tkance kostnej. Prowadzi do zmniejszenia gęstości kości. Występuje głównie u kobiet po menopauzie, u których jedną z przyczyn tej choroby są zaburzenia hormonalne, m.in. obniżenie poziomu estrogenów.

Na podstawie: M. Popielarska, R. Konieczny, G. Góralski, Słownik szkolny. Biologia, Kraków 2008.

Podaj nazwę choroby opisanej w tekście i przykład jej skutku występującego u człowieka najczęściej.

Nazwa choroby:
Skutek:

Rozwiązanie

Schemat punktowania

1 p. – za podanie poprawnej nazwy choroby oraz poprawnego przykładu skutków tej choroby.
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Nazwa choroby: osteoporoza
Skutek: kruchość i łamliwość kości / pęknięcia i złamania kości