Biologia - Matura Maj 2017, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 20.

Kategoria: Układ pokarmowy i żywienie Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

W trawieniu białka w przewodzie pokarmowym biorą udział proteazy żołądkowe, trzustkowe i jelitowe. Hydrolizują one wiązania peptydowe. Wydzielane są do światła przewodu pokarmowego w formie proenzymów.

a)Uzasadnij, że wydzielanie pepsyny w postaci pepsynogenu ma znaczenie ochronne dla żołądka.
b)Określ, w jaki sposób pepsynogen jest aktywowany w żołądku do pepsyny.

Rozwiązanie

a)
(0–1)

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne uzasadnienie, odnoszące się do tego, że pepsyna trawi białka, a zatem może uszkadzać ściany żołądka.
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi

  • Pepsyna jest enzymem proteolitycznym i wydzielanie jej w formie nieczynnej zapobiega samotrawieniu komórek, w których powstaje.
  • Pepsyna jest enzymem trawiącym białka i wydzielanie jej w formie nieczynnej zapobiega strawieniu komórek wydzielniczych ścian żołądka.

b)
(0–1)

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne określenie odwołujące się do niskiego pH (HCl) lub autokatalizy.
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi

Przykładowe odpowiedzi

  • Niskie pH (w żołądku)
  • Aktywacja kwasem solnym / HCl / H+
  • Przez pepsynę / autokataliza