Biologia - Matura Maj 2018, Poziom podstawowy (stary) - Zadanie 1.

Kategoria: Anatomia i fizjologia - pozostałe Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Każdemu z elementów budowy ludzkiego organizmu (A–C) przyporządkuj poziom organizacji budowy odpowiadający temu elementowi (1.–5.).

Elementy budowy

  1. nerka
  2. hemoglobina
  3. mitochondrium

Poziomy organizacji

  1. makrocząsteczki
  2. organella komórkowe
  3. tkanki
  4. narządy
  5. układy narządów

A.     B.     C.

Rozwiązanie: 

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne przyporządkowanie wszystkim czterem elementom budowy organizmu ludzkiego odpowiadających im poziomów organizacji budowy.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

A. – 4, B. – 1, C. – 2.