Biologia - Matura Maj 2018, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 11.

Kategoria: Układ oddechowy Typ: Podaj/wymień Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

W wentylacji płuc wyróżnia się fazę czynną (wdech) i fazę bierną (wydech). Na rysunkach przedstawiono widok klatki piersiowej z boku podczas wdechu i podczas wydechu.

a)Podaj nazwę mięśnia oznaczonego na rysunkach literą X.
b)Oceń, czy poniższe informacje opisujące zjawiska zachodzące podczas wdechu i wydechu są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.
1. Wzrost objętości klatki piersiowej podczas wdechu skutkuje zmniejszeniem ciśnienia w płucach, czego skutkiem jest zasysanie powietrza do płuc. P F
2. Skurcz mięśni międzyżebrowych zewnętrznych i rozluźnienie mięśnia X skutkuje zwiększeniem objętości klatki piersiowej. P F
3. W czasie wdechu i wydechu zmiany objętości płuc zależą od zmian objętości klatki piersiowej. P F

Rozwiązanie

a)
(0–1)

Schemat punktowania

1 p. – za podanie poprawnej nazwy wskazanego mięśnia oddechowego.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Przepona.

b)
(0–1)

Schemat punktowania

1 p. – za prawidłową ocenę wszystkich trzech informacji.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

1. – P, 2. – F, 3. – P.