Biologia - Matura Maj 2018, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 20.

Kategoria: Dziedziczenie Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Na rysunku przedstawiono parę chromosomów homologicznych z allelami dwóch genów w komórce diploidalnej, będącej komórką macierzystą gamet.

Spośród wymienionych poniżej genotypów gamet wybierz i zaznacz ten, który nie może być wynikiem prawidłowego podziału mejotycznego przedstawionej komórki. Odpowiedź uzasadnij.

I. aB     II. Aa     III. Ab     IV. ab

Uzasadnienie:

Rozwiązanie

Schemat punktowania

1 p. – za prawidłowe zaznaczenie genotypu gamety i poprawne uzasadnienie odwołujące się do I prawa Mendla.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Genotyp: II.

Uzasadnienie:

  • zgodnie z I prawem Mendla do gamet przechodzi tylko jeden allel genu z każdej pary.
  • podczas mejozy dochodzi do segregacji chromosomów homologicznych.