Biologia - Matura Maj 2018, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 22.

Kategoria: Ekspresja informacji genetycznej Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Oceń, czy poniższe zdanie jest prawdziwe. Odpowiedź uzasadnij, przedstawiając odpowiednie obliczenia.

Odcinek mRNA kodujący polipeptyd zbudowany z 45 aminokwasów składa się ze 120 nukleotydów.

Rozwiązanie

Schemat punktowania

1 p. – za stwierdzenie, że zdanie jest nieprawdziwe, i poprawne uzasadnienie, uwzględniające trójkowy charakter kodu genetycznego w mRNA wyznaczającego aminokwasy podczas syntezy białka.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.

Przykładowa odpowiedź

Zdanie jest nieprawdziwe, ponieważ

  • wbudowanie (w polipeptyd) jednego aminokwasu wyznaczają trzy nukleotydy / wyznacza jeden kodon / triplet składający się z trzech nukleotydów, czyli w tym przypadku potrzeba 135 nukleotydów, gdyż 45 × 3 = 135.