Biologia - Matura Maj 2018, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 26.

Kategoria: Ekologia Typ: Podaj/wymień

Nadobnica alpejska (Rosalia alpina) to chrząszcz, który do przetrwania potrzebuje starych pni buków, w których samica składa jaja. Według danych monitoringowych nawet 75% osobników lokalnej populacji wybiera na siedlisko życia składowane drewno bukowe, pozyskane z wycinki lasu. Drewno z larwami jest wywożone z lasu i wykorzystywane np. do produkcji węgla drzewnego. Rozwój larw żerujących w martwym drewnie trwa od 2 do 4 lat. Dorosłe osobniki pojawiają się od czerwca do początków września i żyją krótko, żywiąc się sporadycznie, np. sokiem wyciekającym ze zranionych drzew. Larwy nadobnicy są zjadane m.in. przez dzięcioły.

a)Podaj nazwę poziomu troficznego, do którego należy zaliczyć nadobnicę alpejską.
b)Podaj nazwę zależności międzygatunkowej między dzięciołem a nadobnicą alpejską.

Rozwiązanie

a)
(0–1)

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne podanie nazwy poziomu troficznego nadobnicy alpejskiej.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

konsument I rzędu / konsument / konsumenci.

Uwaga: Dopuszcza się odpowiedź „poziom roślinożerców”.

b)
(0–1)

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne podanie nazwy zależności międzygatunkowej między nadobnicą alpejską a dzięciołem.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Drapieżnictwo.