Biologia - Matura Maj 2018, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 7.

Kategoria: Układ pokarmowy i żywienie Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Na rysunku A przedstawiono budowę układu pokarmowego człowieka, na rysunku B – struktury związane z wchłanianiem substancji pokarmowych.

a)Określ, w jaki sposób na proces trawienia w układzie pokarmowym człowieka wpływa wątroba.
b)Podaj nazwę struktur przedstawionych na rysunku B oraz ich lokalizację w przewodzie pokarmowym człowieka i określ znaczenie tych struktur dla funkcjonowania tego odcinka przewodu pokarmowego.

Nazwa:     Lokalizacja:

Znaczenie:

Rozwiązanie

a)
(0–1)

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne określenie roli wątroby w procesie trawienia w układzie pokarmowym człowieka, uwzględniające wydzielanie żółci i jej wpływ na trawienie tłuszczów.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi

  • Wątroba produkuje żółć, która jest wydzielana do dwunastnicy, gdzie emulguje tłuszcze, ułatwiając ich trawienie.
  • Wątroba produkuje żółć, która jest wydzielana do dwunastnicy i wspomaga trawienie tłuszczów.

b)
(0–2)

Schemat punktowania

2 p. – za podanie poprawnej nazwy i lokalizacji struktur B w przewodzie pokarmowym oraz ich znaczenia adaptacyjnego.
1 p. – za podanie poprawnej nazwy i lokalizacji struktur B w przewodzie pokarmowym lub nazwy struktur B i ich znaczenia adaptacyjnego.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.

Poprawne odpowiedzi

Nazwa: kosmki jelitowe     Lokalizacja: jelito cienkie

Znaczenie: Ułatwiają wchłanianie pokarmu przez zwiększenie powierzchni wchłaniania.