Biologia - Matura Maj 2018, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 9.

Kategoria: Metody badawcze i doświadczenia Typ: Sformułuj wnioski, hipotezę lub zaplanuj doświadczenie

Prowadzono obserwację zmian zabarwienia zawartości trzech probówek o jednakowej objętości roztworu wodnego zawierającego: taką samą ilość kleiku skrobiowego, enzymu trawiącego skrobię oraz odczynnika wykrywającego skrobię. Roztwory w poszczególnych probówkach różniły się odczynem:

  • w probówce 1. – roztwór zakwaszono do wartości pH = 4
  • w probówce 2. – roztwór zalkalizowano do wartości pH = 10
  • w probówce 3. – roztwór pozostawiono bez zmian (pH = 7).

Wszystkie probówki umieszczono w temperaturze ok. 37°C.

Określ, jaki był cel prowadzonej obserwacji.

Rozwiązanie

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne sformułowanie celu obserwacji, odnoszącego się do zastosowania różnego pH badanych roztworów.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi

  • Określenie optymalnego pH dla enzymu trawiącego skrobię.
  • Jaki jest wpływ pH na aktywność enzymu trawiącego skrobię?