Biologia - Matura Maj 2018, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 14.

Kategoria: Zwierzęta - ogólne Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

Na schematach przedstawiono układ krwionośny dżdżownicy (I) i układ krwionośny ryby (II).

Uzupełnij tabelę, w której porównasz budowę obu układów przedstawionych na schematach – wpisz właściwe określenia wybrane spośród podanych w nawiasach.

Cecha układu Układ krwionośny
dżdżownicy ryby
Typ układu
(zamknięty / otwarty)
Obecność wyodrębnionego serca
(obecne / brak)
Liczba obiegów krwi
(jeden / dwa)

Rozwiązanie

Schemat punktowania

2 p. – za poprawne uzupełnienie trzech wierszy tabeli.
1 p. – za poprawne uzupełnienie dwóch wierszy tabeli.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Cecha układu Układ krwionośny
dżdżownicy ryby
Typ układu
(zamknięty / otwarty)
zamknięty zamknięty
Obecność wyodrębnionego serca
(obecne / brak)
brak obecne
Liczba obiegów krwi
(jeden / dwa)
jeden jeden