Biologia - Matura Maj 2018, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 17.

Kategoria: Ssaki Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Wybierz i zaznacz poprawne dokończenie poniższego zdania.

Cechą odróżniającą wszystkie ssaki od innych kręgowców jest

  1. stałocieplność.
  2. obecność gruczołów mlekowych.
  3. żyworodność.
  4. wykształcenie łożyska.

Rozwiązanie

Schemat punktowania

1 p. – za zaznaczenie właściwego dokończenia zdania.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

B.