Biologia - Matura Maj 2018, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 21.

Kategoria: Układ wydalniczy Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę Podaj/wymień

Na rysunku przedstawiono nefron połączony z kanalikiem zbiorczym. W miejscach oznaczonych literami A–C badano odpowiednio stężenie: glukozy, białka, mocznika i kwasu moczowego.

a)Podaj nazwę części nefronu oznaczoną na rysunku literą X oraz określ jej funkcję w procesie powstawania moczu.

Nazwa:
Funkcja:

b)Uzupełnij tabelę ilustrującą zawartość badanych substancji w płynach występujących w miejscach oznaczonych na rysunku literami A, B i C – wpisz nazwy tych substancji.
Nazwa substancji A
osocze krwi
[g / 100 cm3]
B
mocz pierwotny
[g / 100 cm3]
C
mocz ostateczny
[g / 100 cm3]
1. .......................................... 0,10 0,10 0,00
2. .......................................... 0,004 0,004 0,05
3. .......................................... 0,03 0,03 2,00
4. .......................................... 8,00 0,00 0,00

Rozwiązanie

a)
(0–1)

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne podanie nazwy wskazanego elementu budowy nefronu i określenie jego funkcji sekrecyjnej lub resorpcyjnej.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Nazwa: kanalik II-go rzędu / kanalik dalszy / kanalik dystalny
Funkcja:

  • Wchłanianie jonów (sodu / chloru / wodorowęglanowych).
  • Zachodzi w nim proces resorpcji (nieobowiązkowej / nadobowiązkowej).
  • Zachodzi w nim proces sekrecji.
  • Wydzielanie jonów (potasu / protonów).
  • Regulacja gospodarki mineralnej.

Uwaga:
Dopuszcza się podanie resorpcji wody lub zagęszczania moczu jako funkcji kanalika dystalnego (mimo że nie jest to podstawową funkcją tego odcinka nefronu).

b)
(0-1)

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne uzupełnienie wszystkich czterech wierszy tabeli.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Nazwa substancji A
osocze krwi
[g / 100 cm3]
B
mocz pierwotny
[g / 100 cm3]
C
mocz ostateczny
[g / 100 cm3]
1. glukoza 0,10 0,10 0,00
2. kwas moczowy 0,004 0,004 0,05
3. mocznik 0,03 0,03 2,00
4. białka 8,00 0,00 0,00

Komentarz wideo

Film do tego zadania jeszcze nie powstał. Kliknij poniższy przycisk, jeżeli chcesz aby Powtórka z biologii stworzyła komentarz wideo do tego zadania. Kliknięcie zwiększy szansę na powstanie takiego materiału w pierwszej kolejności.

Wysłano zgłoszenie. Subskrybuj nas aby być na bieżąco:

Więcej informacji o komentarzach wideo i ich dostępności Przeglądaj zadania z komentarzami wideo