Biologia - Matura Maj 2018, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 21.

Kategoria: Układ wydalniczy Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę Podaj/wymień

Na rysunku przedstawiono nefron połączony z kanalikiem zbiorczym. W miejscach oznaczonych literami A–C badano odpowiednio stężenie: glukozy, białka, mocznika i kwasu moczowego.

a)Podaj nazwę części nefronu oznaczoną na rysunku literą X oraz określ jej funkcję w procesie powstawania moczu.

Nazwa:
Funkcja:

b)Uzupełnij tabelę ilustrującą zawartość badanych substancji w płynach występujących w miejscach oznaczonych na rysunku literami A, B i C – wpisz nazwy tych substancji.
Nazwa substancji A
osocze krwi
[g / 100 cm3]
B
mocz pierwotny
[g / 100 cm3]
C
mocz ostateczny
[g / 100 cm3]
1. .......................................... 0,10 0,10 0,00
2. .......................................... 0,004 0,004 0,05
3. .......................................... 0,03 0,03 2,00
4. .......................................... 8,00 0,00 0,00

Rozwiązanie

a)
(0–1)

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne podanie nazwy wskazanego elementu budowy nefronu i określenie jego funkcji sekrecyjnej lub resorpcyjnej.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Nazwa: kanalik II-go rzędu / kanalik dalszy / kanalik dystalny
Funkcja:

  • Wchłanianie jonów (sodu / chloru / wodorowęglanowych).
  • Zachodzi w nim proces resorpcji (nieobowiązkowej / nadobowiązkowej).
  • Zachodzi w nim proces sekrecji.
  • Wydzielanie jonów (potasu / protonów).
  • Regulacja gospodarki mineralnej.

Uwaga:
Dopuszcza się podanie resorpcji wody lub zagęszczania moczu jako funkcji kanalika dystalnego (mimo że nie jest to podstawową funkcją tego odcinka nefronu).

b)
(0-1)

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne uzupełnienie wszystkich czterech wierszy tabeli.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Nazwa substancji A
osocze krwi
[g / 100 cm3]
B
mocz pierwotny
[g / 100 cm3]
C
mocz ostateczny
[g / 100 cm3]
1. glukoza 0,10 0,10 0,00
2. kwas moczowy 0,004 0,004 0,05
3. mocznik 0,03 0,03 2,00
4. białka 8,00 0,00 0,00