Biologia - Matura Maj 2018, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 7.

Kategoria: Protisty Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz) Podaj/wymień

Na rysunku przedstawiono budowę pantofeleka – jednokomórkowego organizmu heterotroficznego, zaliczanego do Protista. Występuje on pospolicie w strefie przybrzeżnej i otwartej toni wodnej zbiorników słodkowodnych.

a)Podaj nazwy elementów budowy pantofelka oznaczonych na rysunku numerami 1 i 2.

1.:     2.:

b)Oceń, czy poniższe informacje dotyczące pantofelka są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.
1. Pantofelek pobiera pokarm na drodze fagocytozy, która może zachodzić w każdej części błony komórkowej. P F
2. Zawartość wody w komórce pantofelka regulują wodniczki tętniące. P F
3. Podczas rozmnażania bezpłciowego mikronukleus dzieli się mitotycznie, a makronukleus ulega przewężeniu i rozdziałowi na dwie części. P F

Rozwiązanie

a)
(0–1)

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne podanie nazw wskazanych elementów budowy pantofelka.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

1.: cytofarynks / nibygardziel / cytostom / nibygęba / komórkowy otwór gębowy / perystom.
2.: makronukleus.

b)
(0–1)

Schemat punktowania

1 p. – za poprawną ocenę wszystkich trzech informacji.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

1. – F, 2. – P, 3. – P.

Uwagi od BiologHelp:
Warto zauważyć, że zdanie 3 dotyczy rozmnażania bezpłciowego (podziału komórki), a nie procesu płciowego zwanego u pantofelków koniugacją. Makronukleus ma zwielokrotniony materiał genetyczny (jest poliploidalny) i podział mitotyczny byłby w jego przypadku utrudniony. Stąd też podział bezpośredni tego jądra - amitoza.