Biologia - Matura Maj 2019, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 13.

Kategoria: Układ wydalniczy Typ: Podaj/wymień

Na schemacie przedstawiono budowę nerki człowieka. Strzałkami oznaczono kierunek przepływu krwi i moczu.

Na podstawie: P. Hoser, Fizjologia organizmów z elementami anatomii człowieka, Warszawa 1996.
a)Podaj nazwy naczyń krwionośnych oznaczonych literami A i B.

A.
B.

b)Uporządkuj zaznaczone na schemacie struktury A, B i C według rosnącego stężenia mocznika w płynach ustrojowych, które w nich przepływają.

Rozwiązanie

a)
(0–1)

Schemat punktowania
1 p. – za podanie poprawnych nazw obu naczyń krwionośnych.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
A – tętnica nerkowa; B – żyła nerkowa

b)
(0–1)

Schemat punktowania
1 p. – za prawidłowe uporządkowanie struktur według rosnącego stężenia mocznika w płynach ustrojowych w nich przepływających.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
B, A, C.