Biologia - Matura Maj 2019, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 14.

Kategoria: Układ immunologiczny Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

Układ odpornościowy zapewnia organizmowi obronę przed różnymi czynnikami, np. substancjami toksycznymi, wirusami, bakteriami, komórkami nowotworowymi. Zwalczanie takich czynników, po ich rozpoznaniu, odbywa się w różny sposób.

Określ rodzaj odporności wyrażanej przez organizm człowieka w wyniku reakcji przedstawionych w tabeli. Wpisz znak „+” w odpowiednie pola tabeli.

Reakcja organizmu Odporność nieswoista Odporność swoista
kichanie, kaszel
wytwarzanie przeciwciał
niewybiórcze pożeranie komórek przez makrofagi

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne przyporządkowanie wszystkich trzech reakcji organizmu do odporności swoistej lub nieswoistej.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Reakcja organizmu Odporność nieswoista Odporność swoista
kichanie, kaszel +
wytwarzanie przeciwciał +
niewybiórcze pożeranie komórek przez makrofagi +