Biologia - Matura Maj 2019, Poziom podstawowy (stary) - Zadanie 2.

Kategoria: Anatomia i fizjologia - pozostałe Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz) Podaj/wymień

Układy narządów pełnią w organizmie człowieka rozmaite funkcje. Każdy z nich jest utworzony z określonych narządów zbudowanych z tkanek, w skład których wchodzą wyspecjalizowane komórki.

a)Uzupełnij tabelę – wpisz w odpowiednich wierszach literę (A–E), którą oznaczono nazwę komórki charakterystycznej dla wymienionego układu, i cyfrę (1.–5.), którą oznaczono funkcję tego układu.

Nazwa komórki

 1. neuron
 2. leukocyt
 3. enterocyt
 4. spermatocyt
 5. osteoblast

Funkcja układu

 1. ochrona narządów i funkcja podporowa
 2. wchłanianie produktów trawienia
 3. przewodzenie impulsów nerwowych
 4. obrona organizmu przed patogenami
 5. wytwarzanie komórek rozrodczych
b)Wypisz spośród A–E nazwę komórki, która ma zdolność do podziału mejotycznego, i określ efekt tego podziału.

Nazwa komórki:

Efekt podziału mejotycznego:

Rozwiązanie: 

a)
(0–2)

Schemat punktowania:
2 p. – za prawidłowe wypełnienie wszystkich wierszy tabeli.
1 p. – za prawidłowe wypełnienie dwóch lub trzech wierszy tabeli lub prawidłowe wypełnienie jednej kolumny.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Układ Komórka wchodząca w skład układu Funkcja układu
krwionośny B 4
pokarmowy C 2
szkieletowy E 1
nerwowy A 3

b)
(0–1)

Schemat punktowania
1 p. – za wybranie spermatocytu i poprawne określenie efektu podziału, uwzględniające powstawanie plemników lub komórek haploidalnych.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi

 • Spermatocyt – wytwarzanie plemników.
 • Spermatocyt – powstają haploidalne gamety męskie.
 • D – cztery komórki haploidalne / cztery spermatydy.
 • Spermatocyt ma zdolność do podziałów mejotycznych, dzięki czemu powstają męskie komórki rozrodcze (mające zredukowaną liczbę chromosomów).