Biologia - Matura Maj 2019, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 27.

Kategoria: Ekologia Typ: Podaj/wymień

Poniżej przedstawiono fragment sieci pokarmowej w ekosystemie wodnym.

Określ wszystkie poziomy troficzne ryb planktonożernych i ryb drapieżnych w tym ekosystemie.

Ryby planktonożerne:

Ryby drapieżne:

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne określenie wszystkich poziomów troficznych ryb planktonożernych i ryb drapieżnych.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi

  • Ryby planktonożerne: II i III poziom troficzny
    Ryby drapieżne: III i IV poziom troficzny
  • Ryby planktonożerne: konsumenci I i II rzędu
    Ryby drapieżne: konsumenci II i III rzędu
  • Ryby planktonożerne: roślinożercy i drapieżcy I rzędu
    Ryby drapieżne: drapieżcy I i II rzędu