Biologia - Matura Maj 2019, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 3.

Kategoria: Tkanki zwierzęce Układ kostny i mięśniowy Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz) Podaj/wymień

Na rysunku przedstawiono fragment układu ruchu człowieka.

Na podstawie: http://www.sport-med.pl
a)Podaj nazwę tkanki, z której zbudowany jest brzusiec, oraz nazwę tkanki, z której zbudowane są ścięgna mięśnia dwugłowego.

Brzusiec:
Ścięgna:

b)Wybierz spośród A–D i zaznacz rodzaj stawu utworzonego przez głowę kości ramiennej i łopatkę.
  1. kulisty
  2. siodełkowy
  3. zawiasowy
  4. obrotowy
c)Wymień nazwy kości wchodzących w skład obręczy kończyny górnej człowieka.

Rozwiązanie

a)
(0–1)

Schemat punktowania
1 p. – za podanie właściwych nazw obu tkanek.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
Brzusiec: tkanka mięśniowa (poprzecznie prążkowana)
Ścięgna: tkanka łączna (włóknista / zbita)

b)
(0–1)

Schemat punktowania
1 p. – za wskazanie właściwej nazwy rodzaju stawu utworzonego przez głowę kości ramiennej i łopatkę.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
A.

c)
(0–1)

Schemat punktowania
1 p. – za podanie prawidłowych nazw obu kości budujących obręcz barkową człowieka.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
łopatka i obojczyk