Biologia - Matura Maj 2020, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 24.

Kategoria: Ekologia Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

Mszyce są owadami, które wysysają sok z łyka roślin. Te soki zawierają dużo wody i cukrów, a mało innych substancji odżywczych. Dlatego mszyce wydalają nadmiar wody z cukrami (tzw. spadź), które są chętnie spijane przez mrówki. Mrówki te zapewniają mszycom ochronę przed ich naturalnymi wrogami – biedronkami.

Ze względu na możliwość wykorzystania biedronki do walki z mszycami sprowadzono do Europy biedronkę azjatycką, która zjada więcej mszyc niż nasza rodzima biedronka siedmiokropka. Biedronka azjatycka żywi się nie tylko mszycami, lecz także larwami innych biedronek.

Na podstawie przedstawionych informacji określ i wpisz w tabelę nazwy trzech różnych antagonistycznych zależności międzygatunkowych oraz podaj przykłady tych zależności.

Nazwa zależności Przykład
1.                                                            
2.                                                            
3.                                                            

Rozwiązanie

Zasady oceniania
2 p. – za poprawne nazwanie i poprawne podanie przykładów trzech zależności międzygatunkowych.
1 p. – za poprawne nazwanie i poprawne podanie przykładów dwóch lub jednej zależności międzygatunkowej.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań albo za brak odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi

Nazwa zależności Przykład
1. pasożytnictwo mszyce – rośliny
2. konkurencja biedronki siedmiokropki – biedronki azjatyckie
3. drapieżnictwo biedronki – mszyce
biedronki siedmiokropki – biedronki azjatyckie