Biologia - Matura Maj 2020, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 9.

Kategoria: Metabolizm - pozostałe Metody badawcze i doświadczenia Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Sprawdzono doświadczalnie, że w czasie kiełkowania zarodników grzyba – głowni kukurydzy (Ustilago maydis) – zachodzi proces wytwarzania białek enzymatycznych.

Na wykresie przedstawiono tempo włączania radioaktywnej alaniny do białka przez kiełkujące zarodniki głowni oraz pobieranie tlenu przez te zarodniki.

Na podstawie: W. Kretowicz, Przemiany azotu w roślinach, Warszawa 1977.

Wyjaśnij, dlaczego pobór tlenu przez kiełkujące zarodniki grzyba rośnie wraz ze wzrostem tempa włączania radioaktywnej alaniny do białka.

Rozwiązanie

Zasady oceniania
1 p. – za wyjaśnienie korelacji syntezy białka z tempem pobierania tlenu przez kiełkujące zarodniki grzyba, odnoszące się do wytwarzania ATP w tlenowym oddychaniu komórkowym.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań albo za brak odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi

  • Proces syntezy białka jest procesem anabolicznym / wymaga nakładu energii / ATP. Kiełkujące zarodniki grzyba wytwarzały na drodze tlenowej ATP niezbędny do syntezy / translacji, stąd korelacja między tempem wbudowywania aminokwasu w cząsteczkę białka a pobieraniem tlenu niezbędnego do wytwarzania ATP.
  • Korelacja między tempem wbudowywania aminokwasu w cząsteczkę białka a poborem tlenu jest efektem oddychania tlenowego zachodzącego w kiełkujących zarodnikach grzyba, podczas którego powstaje ATP potrzebny do syntezy białka.

Uwaga:
Podczas biosyntezy białka na rybosomach jako bezpośrednie źródło energii wykorzystywany jest GTP, ale powstaje on w procesie transfosforylacji z ATP, dlatego ATP jest odpowiedzią dopuszczalną.