Biologia - Matura Sierpień 2010, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 16.

Kategoria: Choroby człowieka Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Antybiotyki stosuje się w leczeniu chorób zakaźnych, np. przewodu pokarmowego, układu oddechowego i moczowego. Zwalczają one komórki bakterii, nie wpływając na komórki organizmu. Mogą jednak powodować niszczenie naturalnej flory bakteryjnej człowieka.

Wyjaśnij, dlaczego u kobiet ubocznym skutkiem stosowania antybiotyków bywają grzybice układu rozrodczego.

Rozwiązanie

Za wyjaśnienie, uwzględniające związek przyczynowo skutkowy: niszczenie pałeczek kwasu mlekowego/ naturalnej flory bakteryjnej układu rozrodczego/pochwy – łatwiejsze zakażenie pasożytniczymi grzybami na skutek braku konkurencji/ zmiany odczynu kwasowego chroniącego przed drobnoustrojami - 2 pkt

Przykład odpowiedzi:

  • Antybiotyki niszczą również pałeczki kwasu mlekowego/ naturalna florę układu rozrodczego, które zapewniają odpowiednie pH, (1pkt) chroniące przed szkodliwymi drobnoustrojami i dlatego łatwiej dochodzi do zakażenia grzybami (1pkt).
  • Antybiotyki niszczą również pałeczki kwasu mlekowego/ naturalna florę układu rozrodczego (1pkt), które zapewniają odpowiednie pH i stanowią konkurencję/ chronią przed wnikaniem drobnoustrojów chorobotwórczych (1 pkt).

Za 1 pkt. odpowiedź ogólna, np.

  • Antybiotyki niszczą naturalną florę bakteryjną układu rozrodczego, która stanowi ochronę przed szkodliwymi drobnoustrojami.