Biologia - Matura Sierpień 2010, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 19.

Kategoria: Układ pokarmowy i żywienie Typ: Podaj/wymień

Język jest narządem, który pełni różne funkcje. Umożliwia między innymi prawidłową artykulację dźwięków oraz ssanie mleka matki.

Wymień dwie inne funkcje języka związane z odżywianiem się człowieka.

Rozwiązanie

Za podanie każdej z dwóch funkcji języka związanych z odżywianiem – po 1 pkt.

Przykłady odpowiedzi:

  • Umożliwia mieszanie pokarmu ze śliną (w jamie ustnej).
  • Ułatwia formowanie kęsów pokarmowych.
  • Ułatwia połykanie/ przesuwanie kęsów pokarmowych do gardła.
  • Umożliwia odbiór bodźców smakowych/rozróżnianie smaków.

Nie uznawane odp. zbyt ogólne:

  • Pomaga przeżuwać /miażdżyć/ mielić pokarm.