Biologia - Matura Sierpień 2010, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 28.

Kategoria: Ekologia Typ: Podaj/wymień

Przykładem współżycia opartego na obustronnej korzyści jest symbioza niektórych gatunków akacji i żyjących na nich mrówek. Akacje mają duże, wypełnione miękką tkanką ciernie, w których mrówki drążą komory mieszkalne. Dla mrówek podstawowym źródłem białka i tłuszczu są specjalne ciałka wyrastające na zakończeniach pierzastych liści akacji, a źródłem cukru – wydzielina powstająca u nasady jej ogonków liściowych. Mrówki patrolują liście oraz gałęzie akacji i atakują każdego roślinożercę próbującego zjadać liście lub korę drzewa, niszczą również każdą obcą roślinę dotykającą drzewa akacjowego, oczyszczają też z roślinności powierzchnię ziemi wokół drzewa, na którym żyją.

Na podstawie informacji z tekstu wymień dwie korzyści odnoszone przez populację mrówek w opisanej symbiozie.

Rozwiązanie

Za podanie każdej z dwóch korzyści – po 1 pkt.

  1. Mrówki mogą drążyć/drążą komory mieszkalne w miękkich cierniach akacji.
  2. Mrówki otrzymują składniki odżywcze / pokarm ze specjalnych ciałek i wydzielin na liściach akacji.

Nie uznaje się odpowiedzi będących cytatami z tekstu opisującymi budowę akacji.