Biologia - Matura Sierpień 2010, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 29.

Kategoria: Wpływ człowieka na środowisko i jego ochrona Typ: Podaj/wymień

Od XIX w. do początków wieku XX średnia temperatura na świecie wzrosła o 0,7°C. Naukowcy ostrzegają, że dalszy wzrost temperatury o 2°C spowoduje dalsze nasilenie ekstremalnych zjawisk pogodowych. Przyczyną jest przede wszystkim nadmierna emisja gazów cieplarnianych, głównie dwutlenku węgla. W Polsce aż 90% całej energii elektrycznej to energia powstająca ze spalania węgla. Raport przygotowany w roku 2005 na zlecenie Światowego Funduszu na Rzecz Przyrody (WWF) ujawnił, że w przeciętnym polskim gospodarstwie domowym można zredukować zużycie energii elektrycznej o ponad 20%.

Podaj dwa sposoby ograniczenia zużycia energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.

Rozwiązanie

Za podanie każdego poprawnego i konkretnego przykładu – po 1 pkt.

Przykłady odpowiedzi:

  • Wyłączanie opcji „stend-by”/„czuwania” w sprzęcie elektronicznym (np. odbiorniku TV, komputerze, drukarce).
  • Wymiana żarówek na energooszczędne,
  • Wymiana starego sprzętu AGD na nowy energooszczędny / przy zakupie nowego sprzętu AGD zwracanie uwagi na jego ennenergooszczędność.
  • Gaszenie światła/ telewizora w pomieszczeniach, w których nikt nie przebywa,
  • Wykorzystywanie w pralkach i zmywarkach programów prania/zmywania w niskich temperaturach.
  • Rezygnacja z gotowania wody w czajnikach elektrycznych, jeżeli w domu jest instalacja gazowa.
  • Instalacja baterii solarnych np. do ogrzewania wody.