Biologia - Matura Sierpień 2010, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 4.

Kategoria: Układ krążenia Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Ściany poszczególnych części serca człowieka, zbudowane głównie z charakterystycznej dla tego narządu tkanki mięśniowej, mają różną grubość. Najcieńsze są ściany przedsionków (2–3 mm). Ściana prawej komory ma około 5 mm, a ściana lewej komory 15 mm grubości.

Wyjaśnij, dlaczego ściana lewej komory serca jest znacznie grubsza niż ściana komory prawej.

Rozwiązanie

Za poprawne wyjaśnienie, uwzględniające konieczność wytworzenia wyższego ciśnienia pompowanej krwi – 1 pkt.

Przykład odpowiedzi.

Lewa komora pompuje krew do dużego obiegu/aorty/tętnic dużego obiegu, więc musi wytworzyć odpowiednio wyższe jej ciśnienie./ jej mięśnie muszą wtłoczyć krew do aorty z odpowiednią siłą.