Biologia - Matura Sierpień 2010, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 8.

Kategoria: Anatomia i fizjologia - pozostałe Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Objętość wydalanego moczu zależy między innymi od zawartości wody w organizmie. Przy dużej zawartości wody w płynach ustrojowych krew ma większą objętość oraz mniejsze stężenie osmotyczne (stężenie elektrolitów). Następstwem tego jest wchłaniane mniejszej ilości wody w kanalikach nefronów i wydalanie większej objętości bardziej rozcieńczonego moczu.

Na podstawie analizy powyższych informacji określ, jakie są następstwa zbyt małej zawartości wody w płynach ustrojowych, spowodowanej np. odwodnieniem na skutek biegunki.

Rozwiązanie

Za poprawne wyjaśnienie uwzględniające procesy w kanalikach oraz ich efekt - 2 pkt.

Przykład odpowiedzi

Wówczas w kanalikach nefronów wchłaniane jest więcej wody (1 pkt) i wydalana jest mniejsza objętość bardziej zagęszczonego moczu (1 pkt).

Odp. dopuszczalna
za 1 pkt.: większe stężenie osmotyczne krwi.