Biologia - Matura Sierpień 2010, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 10.

Kategoria: Budowa i funkcje komórki Typ: Podaj/wymień

Jądro komórkowe to struktura oddzielona od cytoplazmy otoczką złożoną z dwóch błon białkowo-lipidowych. W otoczce jądrowej znajdują się liczne pory – swoiste „furtki” umożliwiające transport dużych cząsteczek, takich jak np. białka enzymatyczne, które powstają w cytoplazmie, a katalizują reakcje zachodzące w jądrze komórkowym.

Podaj dwa inne przykłady cząsteczek, których transport pomiędzy jądrem a cytoplazmą jest możliwy dzięki obecności porów w otoczce jądrowej.

Rozwiązanie

Za wymienienie każdego poprawnego przykładu – po 1 pkt.

  • mRNA
  • tRNA
  • podjednostki rybosomów / białko+rRNA /