Biologia - Matura Sierpień 2010, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 16.

Kategoria: Ekspresja informacji genetycznej Typ: Podaj/wymień

Zapisz sekwencję nukleotydów występującą we fragmencie nici DNA, na matrycy której powstał fragment mRNA o sekwencji CCUUUCGUAAACGGA.

Rozwiązanie

Za podanie prawidłowej sekwencji nukleotydów w nici matrycowej DNA – 1 pkt.
GGAAAGCATTTGCCT