Biologia - Matura Sierpień 2010, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 17.

Kategoria: Ewolucjonizm i historia życia na ziemi Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Jednym z rodzajów zmienności występujących w przyrodzie jest zmienność modyfikacyjna, zwana też fluktuacyjną.

Wyjaśnij, na czym polega ten rodzaj zmienności.

Rozwiązanie

Za podanie na czym polega zmienność fluktuacyjna – 1 pkt.

Przykład odpowiedzi:

  • Zależnie od warunków środowiska organizmy o takich samych genotypach mogą mieć różne fenotypy.
  • Organizmy o takich samych genotypach wytwarzają różne fenotypy pod wpływem warunków środowiska.

Dopuszczalna odpowiedź:
niedziedziczna zmienność pod wpływem czynników środowiska