Biologia - Matura Sierpień 2010, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 19.

Kategoria: Dziedziczenie Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

W 1962 roku odkryto u człowieka antygen grupowy krwi a dziedziczony niezależnie od układu AB0 i przeciwciała skierowane przeciwko temu antygenowi. Gen warunkujący obecność antygenu a jest zlokalizowany na krótkim ramieniu chromosomu X i występuje w postaci dwóch alleli: ga oraz g. W populacji ludzkiej istnieją dwa typy osobników: a+ oraz a. W tabeli przedstawiono informacje dotyczące dziedziczenia tego antygenu.

Płeć Genotypy Fenotypy Częstość występowania w %
Mężczyźni XgaY a+ 67
XgY a 33
Kobiety XgaXga a+ 89
XgaXg a+
XgXg a 11

Korzystając z powyższych informacji, zaznacz wśród zdań (A–E) dwa, które są prawdziwe.

  1. Jest to cecha sprzężona z płcią.
  2. Kobieta a może mieć syna a+.
  3. Mężczyzna a+ nie może mieć córki a.
  4. Kobieta a+ nie może mieć córki a.
  5. Rodzice a mogą mieć dziecko a+.

Rozwiązanie

Za wskazanie każdego z dwóch prawdziwych zdań – po 1 pkt.
A, C.