Biologia - Matura Sierpień 2010, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 25.

Kategoria: Nasienne Typ: Podaj/wymień

Kwiaty wielu gatunków roślin okrytonasiennych są zapylane przez wiatr.

a)Wymień dwie cechy budowy kwiatów roślin okrytonasiennych, które są przystosowaniem do wiatropylności.
b)Posługując się nazwami rodzajowymi, podaj dwa przykłady roślin okrytonasiennych zapylanych przez wiatr.

Rozwiązanie

a)
Za podanie każdej z dwóch cech budowy kwiatu roślin wiatropylnych – po 1 pkt.

Przykłady odpowiedzi:

  • Zredukowany okwiat/ zredukowane płatki korony i działki kielicha.
  • Silnie podzielone (rozbudowane znamię słupka).
  • (Duże) pylniki osadzone na cienkich/wiotkich nitkach.
  • Lekkie ziarna pyłku.

b)
Za podanie dwóch przykładów roślin okrytonasiennych zapylanych przez wiatr – 1 pkt.

Przykłady odpowiedzi:
np. wiechlina, turzyce, topola, brzoza