Biologia - Matura Sierpień 2010, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 28.

Kategoria: Metabolizm - pozostałe Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Na wykresie przedstawiono wpływ temperatury otoczenia na tempo metabolizmu nornicy rudej oraz żaby wodnej.

Na podstawie danych z wykresu:

a)Porównaj tempo metabolizmu tych dwóch gatunków zwierząt.
b)Określ wpływ wzrostu temperatury otoczenia na tempo metabolizmu obydwu gatunków.

Rozwiązanie

Za poprawne porównanie każdego ze wskazanych elementów – po 1 pkt.

a)Nornica ma wyższe tempo metabolizmu niż żaba / żaba ma niższe tempo metabolizmu niż nornica.
b)Wraz ze wzrostem temperatury tempo metabolizmu nornicy spada a tempo metabolizmu żaby wzrasta.