Biologia - Matura Sierpień 2010, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 3.

Kategoria: Układ krążenia Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Krzepnięcie krwi jest złożoną serią reakcji, w których bierze udział ponad 30 związków zwanych czynnikami krzepnięcia. Pierwszym etapem tego procesu jest gromadzenie się w miejscu uszkodzenia naczynia krwionośnego płytek krwi, które uwalniają substancje aktywujące czynniki krzepnięcia. Następująca kaskada reakcji z udziałem kolejnych czynników, do których należą między innymi jony wapnia (Ca2+) zakończona jest przemianą protrombiny w trombinę. W dalszych etapach trombina katalizuje zamianę rozpuszczalnego białka osocza – fibrynogenu w nierozpuszczalną fibrynę (włóknik). Cząsteczki fibryny łączą się w długie łańcuchy, tworząc osnowę skrzepu wychwytującą przepływające krwinki.

Na podstawie powyższych informacji wyjaśnij, dlaczego

a)podczas pobierania krwi do niektórych badań, dodaje się do krwi odpowiednią porcję cytrynianu sodu, który wiąże jony wapnia
b)niedobór witaminy K powoduje spadek krzepliwości krwi.

Rozwiązanie

Za poprawne wyjaśnienia – po 1 pkt.

Przykłady odpowiedzi:

a)
  • Związanie jonów wapnia powoduje, że krew nie krzepnie (co utrudniałoby jej badanie).
  • Aby nie doszło do przemiany protrombiny w trombinę i dalszych procesów krzepnięcia.

b)
Przy niedoborze witaminy K (w wątrobie nie) (w wątrobie) nie będzie wytwarzana odpowiednia ilość protrombiny, która jest niezbędna do procesów krzepnięcia.

Uwagi od BiologHelp:
W odpowiedzi dokonano korekty błędnego umiejscowienia nawiasu w obecnego w kluczu od CKE.