Biologia - Matura Sierpień 2011, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 10.

Kategoria: Układ oddechowy Typ: Podaj/wymień

Gardło jest miejscem, w którym krzyżują się drogi oddechowe z przewodem pokarmowym.

Podaj nazwę struktury, która zamyka wejście do układu oddechowego podczas połykania pokarmu.

Rozwiązanie

Za poprawne podanie nazwy struktury zamykającej wejście do układu oddechowego – 1 pkt

Poprawna odpowiedź:

  • nagłośnia