Biologia - Matura Sierpień 2011, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 12.

Kategoria: Układ oddechowy Typ: Podaj/wymień

Na schemacie przedstawiono zmiany objętości klatki piersiowej człowieka podczas wdechu i wydechu.

Wymiana gazowa - wykres

Podaj, która faza (A lub B) przedstawia zmianę objętości klatki piersiowej podczas wdechu.

Rozwiązanie

Za poprawne podanie fazy przedstawiającej zmiany objętości klatki piersiowej – 1 pkt

Poprawna odpowiedź:

  • faza A