Biologia - Matura Sierpień 2011, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 13.

Kategoria: Anatomia i fizjologia - pozostałe Typ: Sformułuj wnioski, hipotezę lub zaplanuj doświadczenie

Na wykresie przedstawiono wpływ wysiłku fizycznego na zużycie tlenu.

Wykres zużycia tlenu

Na podstawie wykresu sformułuj wniosek dotyczący wpływu wysiłku fizycznego na zużycie tlenu.

Rozwiązanie

Za sformułowanie poprawnego wniosku – 1 pkt

Przykłady poprawnej odpowiedzi:

  • Im intensywniejszy wysiłek fizyczny, tym większe zużycie tlenu.
  • Zużycie tlenu rośnie proporcjonalnie do intensywności wysiłku.