Biologia - Matura Sierpień 2011, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 26.

Kategoria: Ekspresja informacji genetycznej Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Poniżej przedstawiono fragment tabeli kodu genetycznego.

Fragment tabeli kodu genetycznego

Posługując się przykładem z tabeli kodu genetycznego, uzasadnij, że kod genetyczny jest zdegenerowany.

Rozwiązanie

Za poprawne uzasadnienie stwierdzenia – 1 pkt

Przykłady odpowiedzi:

  • Kod genetyczny jest zdegenerowany, gdyż różne kodony mogą kodować ten sam aminokwas, np. kodony: UCU, UCG, UCC lub UCA kodują serynę/ inne przykłady kodonów i aminokwasów.