Biologia - Matura Sierpień 2011, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 29.

Kategoria: Wpływ człowieka na środowisko i jego ochrona Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Pobrano próbki wody z rzeki, do której przedostały się ścieki i zbadano w nich zawartość rozpuszczonego tlenu. Wyniki przedstawiono w poniższej tabeli.

Odległość od miejsca ujścia ścieków [m] Zawartość tlenu w wodzie [% nasycenia wody tlenem]
50 5
100 25
150 50
200 55

Wyjaśnij zależność pomiędzy odległością od miejsca ujścia ścieków a zawartością tlenu w wodzie.

Rozwiązanie

Za poprawne wyjaśnienie zależności – 1 pkt

Przykład poprawnej odpowiedzi:

  • Zawartość tlenu w wodzie zwiększa się w miarę zwiększania się odległości od ujścia ścieków, co wiąże się z coraz mniejszą ilością zanieczyszczeń w wodzie.