Biologia - Matura Sierpień 2011, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 3.

Kategoria: Tkanki zwierzęce Typ: Podaj/wymień

Na schemacie przedstawiono budowę sarkomeru – fragmentu włókna mięśnia szkieletowego, w różnych fazach jego skurczu.

Funkcja sarkomeru - schemat
a)Podaj nazwy białek, z których zbudowane są elementy sarkomeru oznaczone na schemacie numerami 1 i 2.
b)Zapisz literę oznaczającą schemat, który przedstawia skurcz sarkomeru .

Rozwiązanie

a)
Za podanie dwóch prawidłowych nazw białek – 1 pkt

1 – miozyna
2 – aktyna

b)
Za trafny wybór schematu przedstawiającego skurcz sarkomeru – 1 pkt

Poprawna odpowiedź:

  • schemat B.