Biologia - Matura Sierpień 2011, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 30.

Kategoria: Wpływ człowieka na środowisko i jego ochrona Typ: Podaj/wymień

Istnieją dwie podstawowe strategie ochrony zasobów genowych zarówno gatunków dziko żyjących jak i odmian uprawnych. Ochrona ex situ oznacza zachowanie składników różnorodności biologicznej poza ich naturalnym miejscem występowania. Ochrona in situ oznacza zachowanie ekosystemów oraz naturalnych miejsc występowania i utrzymywanie populacji gatunków w ich naturalnym otoczeniu. Poniżej przedstawiono różne formy i metody, za pomocą których realizowane są obie strategie.

 1. Przechowywanie nasion
 2. Parki narodowe
 3. Przechowywanie pyłku
 4. Rezerwaty przyrody
 5. Gospodarstwa rolne
 6. Banki genów
 7. Ogrody przydomowe

Korzystając z powyższych informacji, wybierz i zapisz poniżej litery oznaczające formy ochrony zasobów genowych, które dotyczą:

a)ochrony in situ gatunków uprawnych
b)ochrony in situ gatunków dziko żyjących
.

Rozwiązanie

Za poprawnie zaznaczone formy ochrony zasobów genowych w każdym z podpunktów a) i b) – po 1 pkt

Poprawne odpowiedzi:

a)
ochrona in situ gatunków uprawnych:
 • E. / Gospodarstwa rolne
 • G. / Ogrody przydomowe

b)
ochrona in situ gatunków dziko żyjących:
 • B. /. Parki narodowe
 • D. / Rezerwaty przyrody