Biologia - Matura Sierpień 2011, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 5.

Kategoria: Układ kostny i mięśniowy Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz) Podaj/wymień

Na rysunku przedstawiono kości, które tworzą szkielet ręki.

Szkielet ręki
a)Podaj nazwy grup kości ręki oznaczonych na rysunku literami A i B.

A.
B.

b)Podkreśl poniżej nazwę rodzaju stawu, który łączy kości palców.

kulisty
siodełkowy
zawiasowy
obrotowy

Rozwiązanie

a)
Za podanie dwóch prawidłowych nazw – 1 pkt

Poprawne odpowiedzi:

  • A. kości nadgarstka
  • B. kości śródręcza

b)
Za podkreślenie stawu zawiasowego1 pkt