Biologia - Matura Sierpień 2011, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 7.

Kategoria: Układ pokarmowy i żywienie Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Na uproszczonym schemacie przedstawiono przekrój poprzeczny ściany jelita cienkiego człowieka.

Jelito cienkie - budowa

Na podstawie schematu wykaż przystosowanie budowy jelita cienkiego do funkcji

  1. trawienia
  2. wchłaniania

Rozwiązanie

Za rozpoznanie na rysunku każdego z dwóch elementów budowy jelita cienkiego i wykazanie na ich przykładzie przystosowania budowy jelita cienkiego do trawienia albo do wchłaniania – po 1 pkt

Przykłady poprawnych odpowiedzi:

1. do trawienia:

  • Gruczoły wydzielające odpowiednie enzymy trawienne.

2. do wchłaniania:

  • Kosmki jelitowe, które zwiększają powierzchnię chłonną / dzięki, którym rozłożone substancje pokarmowe są wchłaniane do krwi i limfy.
  • Obecność nabłonka jednowarstwowego (z mikrokosmkami), który ułatwia wchłanianie składników pokarmowych .