Biologia - Matura Sierpień 2011, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 1.

Kategoria: Enzymy Układ pokarmowy i żywienie Typ: Podaj/wymień

Na schemacie przedstawiono etapy trawienia białek w przewodzie pokarmowym człowieka.

Enzymy przewodu pokarmowego
a)Podaj nazwę enzymu oznaczonego na schemacie numerem 1.
b)Określ, w którym odcinku przewodu pokarmowego zachodzi rozkład białek podczas reakcji oznaczonej literą B.

Rozwiązanie

a)
Za poprawne podanie nazwy enzymu oznaczonego numerem 1 – 1 pkt

Poprawna odpowiedź
– pepsyna

b)
Za poprawne określenie odcinka przewodu pokarmowego, w którym zachodzi reakcja oznaczona jako B – 1 pkt

Poprawna odpowiedź
– jelito cienkie/dwunastnica