Biologia - Matura Sierpień 2011, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 20.

Kategoria: Fotosynteza Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Na schemacie przedstawiono ogólny przebieg procesu fotosyntezy u roślin C3.

Fotosynteza - schemat
a)Podaj wzory lub nazwy związków chemicznych, które należy wpisać w puste ramki schematu oznaczone numerami I i II.

I
II

b)Wyjaśnij, dlaczego faza ciemna fotosyntezy nie może zachodzić u roślin pozbawionych dostępu do światła.

Rozwiązanie

a)
Za podanie właściwych wzorów lub nazw związków chemicznych – 1 pkt

Poprawna odpowiedź
– I – H2O / woda,
– II – C3H6O3 / CH2OHCHOHCHO / trioza / aldehyd glicerynowy

b)
Za poprawne wyjaśnienie – 1 pkt

Przykłady poprawnej odpowiedzi:
– Do przebiegu fazy ciemnej (fotosyntezy) konieczna jest siła asymilacyjna / ATP i NADPH+H+ / ATP i NADPH2 wytwarzane w fazie jasnej fotosyntezy, do której potrzebne jest światło.
– Światło jest potrzebne do wytworzenia siły asymilacyjnej / ATP i NADPH+H+ / ATP i NADPH2, niezbędnej do zajście fazy ciemnej fotosyntezy / reakcji redukcji w fazie ciemnej fotosyntezy.

Komentarz wideo

Film do tego zadania jeszcze nie powstał. Kliknij poniższy przycisk, jeżeli chcesz aby Powtórka z biologii stworzyła komentarz wideo do tego zadania. Kliknięcie zwiększy szansę na powstanie takiego materiału w pierwszej kolejności.

Wysłano zgłoszenie. Subskrybuj nas aby być na bieżąco:

Więcej informacji o komentarzach wideo i ich dostępności Przeglądaj zadania z komentarzami wideo