Biologia - Matura Sierpień 2011, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 27.

Kategoria: Ekspresja informacji genetycznej Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Pewien gen komórki eukariotycznej składa się z 580 nukleotydów. Podczas procesu transkrypcji zawarta w genie informacja genetyczna przepisywana jest na pierwotną cząsteczkę RNA (pre-mRNA), która podlega procesom prowadzącym do powstania dojrzałego mRNA. Dojrzały mRNA zawiera już tylko 439 nukleotydów.

Wyjaśnij, dlaczego część nukleotydów jest usuwana z pierwotnego RNA.

Rozwiązanie

Za prawidłowe wyjaśnienie – 1pkt

Przykład poprawnej odpowiedzi
– Pierwotny mRNA poddawany jest obróbce potranskrypcyjnej, w czasie której wycinane są odcinki niekodujące (introny) i sklejane (łączone) są odcinki kodujące (egzony), dlatego dojrzały mRNA zawiera mniejszą liczbę nukleotydów.